Logo
0 ks
za 0,00 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.

Facebook FITCORE.sk

 • Obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.fitcore.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.
 • Pod pojmom "Kupujúci" sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku.
 • Pod pojmom "Predávajúci" sa rozumie spoločnosť UniSol s.r.o., 108, 049 18, Lubeník IČO:45 842 965 DIČ:2023115171
 • Pod pojmom "Elektronická objednávka" sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru,e-mail odoslaný na adresu predávajúceho obsahujúci uvedené informácie alebo SMS spáva odoslaná na číslo predajcu.
 • Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim (telefonicky či e-mailom).
 • Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú emailovú objednávku predávajúci overí e-mailom alebo telefonicky.
 • Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Povinnosti predávajúceho:

Zákazníkovi sa zaväzujeme dodať:

 • Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam Európskej Únie a predpisom Slovenskej Republiky.
 • Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

FITCORE.sk neberie na zodpovednosť:

 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravcom.
 • Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky zavinené prepravcom.
 • Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo iných nepredvídateľných prekážok.


Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
 • Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že kupujúci z akýchkoľvek dôvodov zásielku neprevezme, je takéto konanie považované za porušenie kúpnopredajného vzťahu medzi kupujúcim a firmou UniSol s.r.o. za čo si vyhradzujeme právo žiadať úhradu výdavkov spojených s vybavovaním objednávky, ako aj prípadné súdne a exekučné poplatky. Ak kupujúci má o tovar naďalej záujem, je možné opätovné zaslanie, ale len v prípade, že kupujúci súhlasí s uhradením poštových nákladov za predošlú vrátenú zásielku. Ak kupujúci nejaví o tovar záujem, budú mu vyčíslené, všetky náklady spojené s vybavovaním a odoslaním objednávky. Ak tieto kupujúci odmietne uhradiť, firma UniSol s.r.o. bude úhradu vymáhať súdnou cestou.

Ceny

Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.fitcore.sk sú platné a uvedené s DPH. Uplatňujeme zmluvné ceny.

 

Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu pred spätným potvrdením objednávky zo strany FITCORE.sk. V prípade, že zákazník potvrdí objednávku nášmu obchodníkovi, objednávka sa stáva záväzná. Objednávku je možné zrušiť, ak predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci si uplatní právo na úhradu škody, ak už bol kupujúcemu zaobstaraný a kúpený tovar na objednávku.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak ju nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.), tovar sa už prestal vyrábať alebo sa nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena od dodávateľa tovaru. V prípade, ak táto situácia nastane, predávajúci bude ihneď kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka, prípadne jej prevyšujúca časť, prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na adresu v lehote do 14 alendárnych dní.

Dodacia lehota

Objednaný tovar posielame v rámci Slovenskej Republiky štandardne do 7-14 pracovných dní po obdržaní objednávky. Ak zásielku neobdržíte po uplynutí 15 pracovných dní, odporúčame informovať sa o stave vašej objednávky emailom na info@fitcore.sk alebo telefonicky na 0918 743 563

Spôsob dodania

Objednaný tovar zasielame v rámci Slovenskej republiky na dobierku alebo po platbe prevodom kuriérom GLS.  Súčasťou zásielky je aj samotná faktúra, ktorá slúži aj ako dodací list.

Možnosť osobného prevzatia tovaru vrámci Košíc.

Reklamácie

Ubezpečujeme Vás, že všetok tovar predávaný na stránke www.fitcore.sk je značkový a kvalitný.

Záručná doba

Na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru k doručeniu.

Reklamácia sa vzťahuje len na:

 • preukázateľné výrobné chyby spôsobené postupom výroby alebo použitím nevhodného materiálu, ktoré boli zistené ihneď po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.

Reklamácia sa nevzťahuje na:

 • chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Postup pri reklamácii

Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:

 • V prípade, že Vám daný tovar nevyhovuje veľkostne resp. nespĺňa vaše prestavy môžete nám ho zaslať späť do 14 dní odo dňa prevzatia a žiadať o výmenu veľkosti resp. o vrátenie peňazí. Tovar môže byť použitý nesmie však vykazovať známky poškodenia alebo iného znehodnotenia.
 • V prípade zistenia výrobnej chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie.  Reklamovaný tovar vám vymeníme za nový kus príp. iný tovar, ktorý si vyberiete z našej ponuky. Poštovné a iné poplatky nevraciame. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Poškodenie tovaru pri preprave má za následok neuznanie reklamácie. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list.
 • Tovar, ktorý bol na našu adresu zaslaný na dobierku ( kuriér, pošta ) v  žiadnom prípade nepreberieme! Prosíme postupujte podľa vyššie uvedených pravidiel pri vybavovaní reklamácie. Do balíka vždy pridajte sprievodný list, kde uvediete Vaše meno, číslo objednávky a dôvod pre reklamáciu tovaru, aby sme tak mohli reklamáciu bez zbytočných odkladov riešiť.

Doba vybavenia reklamácie

Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 30 pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku Vás budeme informovať emailom, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamovaný tovar nám posielajte na adresu:

UniSol s.r.o.

Peter Sisik, Titogradská 4, 040 23, Košice

 

O reklamácii nás prosím pred jej odoslaním informujte:
e-mail: info@fitcore.sk
mobil: +421 918 743 563

 

Všetky reklamné a propagačné materiály, značky, grafika a logá dodávateľských spoločností patria pod copyright jednotlivých držiteľov práv resp. vlastníka obchodu. Ich napodobňovanie, použitie a úpravy sú bez súhlasu zakázané.

V zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.fitcore.sk zaväzuje, že zverené osobné dáta nebude bez súhlasu vlastníka týchto dát akokoľvek poskytovať tretej osobe a nepoužije ich na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou internetového obchodu www.fitcore.sk. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Novinky z nášho blogu

Stick Mobility ONLINE LEKCIE
Stick Mobility ONLINE LEKCIE
Prinášame online videá s cvičením Stick Mobility. čítať celé
Rôzne masážne pomôcky a ich využitie časť 1.
Rôzne masážne pomôcky a ich využitie časť 1.
Myofasciálna masáž(myofasciálne uvoľnenie z ang. MFR - myofascial release) alebo auto-masáž je druh masáže, pri ktorej sa používajú rôzne masážne pomô... čítať celé
Cviky s tyčami Stick Mobility, ktoré by ste mali zaradiť do svojho tréningu - 4. časť.
Cviky s tyčami Stick Mobility, ktoré by ste mali zaradiť do svojho tréningu - 4. časť.
Jednou z mylných predstáv o mobilite je to, že musíte byť veľmi flexibilní. Flexibilita je len zlomok rovnice. BYŤ SCHOPNÝ POHYBOVAŤ SA DOBRE JE KOMBI... čítať celé

Design by FITCORE.sk

SHOWROOM

Všetky nami ponúkané produkty si môžete pozrieť a vyskúšať 

v Košiciach na Uherovej 13, v športovo-kondičnom centre Elite Sport Centre.

FITCORE.sk
Mgr. Peter Sisik
Mgr. Peter Sisik